"Zgromadzenie"

Zgromadzenie nomenklatury: baronowie i szaraki Łukaszenki

Michał Kacewicz dziennikarz

Łukaszenka przyznaje, że wynik wyborów mógł być sfałszowany, ale nie chce oddawać nawet części władzy Rządzący w Mińsku zapowiedział, że projekt nowej konstytucji powstanie…

Amerykańska ambasada krytycznie o Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Ludowym

Waszyngton krytycznie o Zgromadzeniu Ludowym i pozytywnie o Dniu Solidarności z Białorusią W oświadczeniu, które zostało wygłoszone na forum OBWE, amerykańscy dyplomaci…

Większość delegatów Białoruskiego Zgromadzenia Ludowego opowiada się za silną władzą prezydenta Zgromadzenie rozpocznie się w następny czwartek. Ma w nim wziąć…

Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe z ogólnymi tematami i bez opozycji Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Narodowe rozpocznie się w następny czwartek. Ma w nim…

Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe tylko dla wybranych Jak informuje Euroradio, dwoje deputowanych Mińskiej Rady Miejskiej nie zostało zaproszonych na…