zbiorowe groby


2017.09.09 12:27

Białoruska Akademia Nauk: w lasach pod Witebskiem leżą ofiary NKWD, chyba…