"zapora"

Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy Zmiany zakładają, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera…