"Winnica"

Na Ukrainie odbył się pierwszy konkurs muzyczny im. Paderewskiego Konkurs odbył się w Winnicy, skąd pochodził słynny muzyk.