Białoruś nie ma kopalni, ale wyeksportowała 1 mln ton węgla