"Wasilewicz"

Parlament Białorusi przyjmuje ustawę o odbieraniu obywatelstwa Izba Reprezentantów, niższa izba parlamentu Białorusi, przyjęła w drugim czytaniu poprawki do…

Białoruś: demonstrantom odbiorą obywatelstwo? Projekt poprawek do ustawy „O obywatelstwie Republiki Białoruś” zakłada możliwość odebrania obywatelstwa za…