walka klas


2018.11.02 09:44

Sąd w Mińsku skazuje za ekstremizm – powód napis na czapce