udzędnicy


2018.05.11 09:10 Wideo

“Zastrzelcie nas lepiej”. Umundurowany dramat działkowców