"szlachta"

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny Pamiątek po dawnej Rzeczpospolitej będziemy tym razem poszukiwać także poza Grodzieńszczyzną.