"system"

Terroryzm Łukaszenki: reżim w fazie samozniszczenia? Reżim w Mińsku jest skazany na szukanie nowych wrogów, ponieważ organy bezpieczeństwa…