"Syrenka"

Syrenką przez Białoruś: X Europejski Rajd Syren i Warszaw / Nad Niemnem Zgoda władz na renowację kolejnych cmentarzy wojskowych na Białorusi. Syrenką przez…