W Jerozolimie Putin pokazał, że nie chce kompromisu

Apologeta polityki Stalina. The Times o historycznej „farsie Putina”

Antypolska kampania Putina dopiero się rozkręca

Staliniści z Białorusi uczcili 140. urodziny dyktatora

Putin znowu oskarża Polskę o wywołanie II wojny światowej

Stalin wrócił do Rosji. Jako „wódz wielkiego mocarstwa”

Rosyjski dziennik krytykuje plany usunięcia tablic poświęconych zbrodni katyńskiej w Twerze

Twer – może zniknąć tablica poświęcona rozstrzelanym polskim oficerom

80 lat temu Związek Sowiecki napadł na Finlandię

Stalin, Korea Północna i walka klas. Komuniści z Białorusi obchodzą święto rewolucji październikowej

Jak co roku, w Moskwie wspominano ofiary NKWD

Rosja fałszuje historię paktu Ribbentrop-Mołotow i ukrywa zbrodnie Stalina

Ćwierć wieku przedostatniego dyktatora Europy

Zabity za pomoc Żydom. Historia mec. Józefa Siewaszewicza / Nad Niemnem

Komuniści z Nowosybirska odsłonili pomnik Stalina