"Sopoćkinie"

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

Lenin z Sopoćkiń: losy jego pomnika w najbardziej polskimi miasteczku na Białorusi / Nad Niemnem Lenin z Sopoćkiń: losy pomnika wodza bolszewików w najbardziej polskimi…