"Sonhin"

Prezes reżimowego Związku Polaków na Białorusi: na zebraniach staram się zawsze powiedzieć kilka zdań po polsku W zeszłym miesiącu reżim rozpoczął prześladowanie kierownictwa niezależnego Związku…

Reżimowy Związek Polaków na Białorusi ma nowego prezesa Został nim Alaksandr Sonhin. Jest on także deputowanym Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego…