"Sołtan"

Operator Biełsatu wyszedł na wolność Zmicier Sołtan opuścił areszt w Żodzinie po 15 dniach za kratkami.

Dziennikarzy Biełsatu skazano za „chuligaństwo” Przed sądem w Mińsku stanęli dziś korespondentka Lubou Łuniowa i operator Zmicier Sołtan.…

Dziennikarzom Biełsatu postawiono zarzuty karne Podczas niedzielnego Marszu Przeciwko Terrorowi w Mińsku milicja brutalnie zatrzymywała dziennikarzy, w tym…