słucki czyn zbrojny


2018.11.18 13:59

Władze pozwoliły na obchody Słuckiego Czynu Zbrojnego


2017.12.02 12:38 Opinia

Rok 1920 oczami Białorusinów. Powstanie słuckie i utracona niepodległość


2017.11.25 14:43 Foto

Białorusini świętują rocznicę powstania słuckiego w 1920 roku. Milicja zakłóca obchody


2017.01.11 20:20 Foto

Ulica Powstańców Słuckich zamiast Komsomolskiej. Ruch „O Wolność” zbiera podpisy


2016.11.27 21:10 Wideo

Białorusini obchodzą Dzień Bohaterów. Życzenia przesyłają ochotnicy z Donbasu