"Skoda"

Dealer Škody wstrzymuje sprzedaż wszystkich modeli na Białorusi