"Sidareuski"

Operator Biełsatu czeka na aresztowanie Sąd obwodowy w Mohylewie odrzucił apelację Alaksandra Sidareuskiego, którego skazano na 15 dni…

Areszty, zatrzymania, grzywny. 12 października dla dziennikarzy Biełsatu Poniedziałek jest kolejnym dniem prześladowania jedynej białoruskojęzycznej telewizji. Za swoją pracę…