"Сенат"

Sejm domaga się jak najszybszego uwolnienia Polaków. W Senacie konferencja Białoruś 2021 Tekst uchwały dotyczącej Białorusi został przygotowany przez Prezydium Sejmu. Zgodnie…

Tomasz Grodzki: Senat będzie zawsze stał po stronie wolnościowych dążeń Białorusi Marszałek oświadczył, że Senat zrobi wszystko, co w jego mocy, aby…

Akt o Demokracji dla Białorusi przyjęty przez Senat USA Projekt ustawy „O suwerenności, prawach człowieka i demokracji na Białorusi” powinien podpisać…

Senat wzywa Mińsk do zaprzestania represji i dialogu ze społeczeństwem Senat w przyjętej rezolucji wzywa także polskiego prezydenta i rząd do…