"Schuebel"

Unii Europejskiej odmówiono dostępu do białoruskich więzień i aresztów "Oficjalnie i nieoficjalnie prosiliśmy o dostęp do miejsc, w których przebywają…