"Schod"

Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe tylko dla wybranych Jak informuje Euroradio, dwoje deputowanych Mińskiej Rady Miejskiej nie zostało zaproszonych na…