Rzeczypospolita


2018.11.15 15:59 Foto

„Państwo swoje, dobrze urządzone” – 430 lat temu Wielkie Księstwo Litewskie przyjęło III Statut Litewski