"prawa zwierząt"

Ukraina zakaże zwierząt w cyrkach? Lwów i Kijów już to zrobiły Na Ukrainie działają cyrki prywatne i siedem cyrków państwowych, podlegających ministerstwu kultury.