porozumienie


2019.09.24 09:17

Na Białorusi – nawet przez pół roku! Ale z wizą…


2019.09.20 14:14

Mińsk podpisze porozumienie z UE o uproszczeniu trybu wizowego i readmisji


2017.12.11 11:52

Białoruś i Unia mogą podpisać Porozumienie o Priorytetach Partnerstwa już w 2018 roku