"polityka zagraniczna"

Paweł Kowal: Myśl Giedroycia ma sens dopóty, dopóki Rosja prowadzi politykę imperialną WYWIAD Czy Rosja uważa Polskę za zagrożenie, jak wygląda polska polityka…

Łukaszenka przekonuje, że prowadzi wielowektorową politykę Jego zdaniem, Białoruś jest zmuszona do współpracy zarówno z Zachodem, jak i…