polarnicy


2017.10.16 16:52 Foto

Czy na Antarktydzie żyją Białorusini? Opowieść polarnika