"poglądy"

Wojciech Konończuk, OSW: zrobiliśmy zdjęcie białoruskiego społeczeństwa w procesie gwałtownych przemian Ośrodek Studiów Wschodnich przeprowadził wyjątkowy sondaż dotyczący białoruskiego społeczeństwa. Białorusinom…