"poezja białoruska"

Białoruś żegna poetę Alesia Razanawa “Wielki człowiek, gorący patriota, genialny poeta i filozof”. Aleś Razanau odszedł w czwartek…

Białoruski poeta skazany na 13 dni aresztu Czwartek to jedyny dzień, gdy areszt przy ulicy Akreścina w Mińsku przyjmuje paczki…

Wiceprezes klubu sportowego Łukaszenki skrytykowała reżim. Już tam nie pracuje Ksienija Wałachanowicz przez lata była zastępcą Dzmitra Łukaszenki, prezesa prezydenckiego klubu…

Poetka straciła pracę za wiersz o Łukaszence Nauczycielka, autorka i badaczka Hanna Siewiaryniec umieściła na Facebooku krytyczny wiersz o “tacie…