"pionierzy"

Kuropaty: W czynie społecznym porządkują wspólne groby Władze wreszcie jakby zauważyły, że pod Mińskiem znajduje się cmentarz, na którym…