"OSW"

Wojciech Konończuk, OSW: zrobiliśmy zdjęcie białoruskiego społeczeństwa w procesie gwałtownych przemian Ośrodek Studiów Wschodnich przeprowadził wyjątkowy sondaż dotyczący białoruskiego społeczeństwa. Białorusinom…

Ekspert OSW: Mit Łukaszenki, jako obrońcy niepodległości, słabnie Alaksandr Łukaszenka lubi przedstawiać się, jako jedyny obrońca niepodległej Białorusi. Tak też…