"Orłan-10"

Drony Orłan-10 wzmocniły obronę obwodu kaliningradzkiego Dziennik Izwiestia pisze, że ich zadaniem jest wsparcie piechoty morskiej, artylerii i…