"organizacje"

Białoruskie inicjatywy na Belarusplatform.org Biuro przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej uruchomiło internetową platformę, na której można znaleźć…

Łukaszenka grozi „finansowanym z zagranicy skautom” i kursom językowym. W domyśle – harcerzom i nauczaniu polskiego? Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że struktury, które zostaną uznane za…