"Odelsk"

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk W tym odcinku “Wędrówek po Grodzieńszczyźnie” zobaczymy miejsca, które na Białorusi można odwiedzić…