"obserwacja wyborów"

Wybory na Białorusi: frekwencja miejscami przekroczyła 100 proc. Na Białorusi trwa niespotykana wcześniej mobilizacja wyborcza. Na sfałszowaną frekwencję w głosowaniu…

Białoruś: zatrzymania opozycjonistów nawet na prowincji Na komendy milicji trafiają aktywiści sztabu wyborczego kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej…

Białoruscy aktywiści informują o masowych naruszeniach w głosowaniu przedterminowym