"niepełnoletni"

Mińsk: rewizja w Biurze Praw Niepełnosprawnych 3 lutego funkcjonariusze Komitetu Śledczego (prokuratury) weszli do siedziby organizacji w ramach śledztwa…