Niedziela Palmowa


2019.04.21 19:03 Foto

Prawosławni świętują dziś Niedzielę Wierzbową FOTOREPORTAŻ


2019.04.14 16:43 fotoreportaż

Niedziela Palmowa: Historia czterech grodzieńskich sióstr-palemkarek


2018.03.20 16:38

W przededniu 100. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej Kościół wzywa do modlitwy o Białoruś