"niedarmozjady"

ONZ otrzymała skargę na nieludzkie warunki w homelskim areszcie Pismo do Komitetu Praw Człowieka ONZ wystosowali uczestnicy protestów przeciwko podatkowi od…

„Marsz Niedarmozjadów” w Brześciu dobiegł końca 5 marca przez centrum miasta przechodzi "Marsz oburzonych darmozjadów".