nad niemnem


2018.04.28 12:45

Nad Niemnem: Renowacja pobrygidzkiego klasztoru w Grodnie


2018.04.21 13:57

Nad Niemnem: Od września tylko 2 klasy pierwsze w polskiej szkole w Grodnie


2018.01.27 11:29

Nad Niemnem: „20. Dywizja Piechoty” – obrona Mławy w nowej książce Ihara Mielnikowa


2017.12.23 14:06

Nad Niemnem: Miesiąc Literatury Polskiej w Mińsku


2017.12.16 12:57

Nad Niemnem: 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB


2017.12.09 12:22

Nad Niemnem: Młodzież z Nowych Piekut z wizytą na Białorusi


2017.11.11 13:42

Nad Niemnem: Nad Niemnem: „Bieżeńcy 1915-1922” grodzieńska premiera filmu dokumentalnego Jerzego Kaliny


2017.11.04 16:40

Nad Niemnem: Rosyjska propaganda, niezależne dziennikarstwo i przyszłość TV Biełsat – Agnieszka Romaszewska z wizytą w Grodnie.


2017.10.28 14:59

Nad Niemnem: Obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie


2017.10.14 15:17

Nad Niemnem: Polska wiza krajowa i Karta Polaka – rosnące zainteresowane w obwodzie grodzieńskim


2017.10.07 14:26

Nad Niemnem: Uroczysty pochówek żołnierzy KOP w Dołhinowie


2017.09.30 13:45

Nad Niemnem:  XXII konkurs historyczny „Dzieje Polski


2017.09.11 12:58

Rocznica bitwy pod Surkontami stoczonej pomiędzy AK i NKWD


2017.09.02 11:50

Nad Niemnem: 25. ekumeniczna pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno


2017.08.26 18:26

Nad Niemnem: „6 i PÓŁ” polski teatr na Grodzieńskim Festiwalu Sztuki Ulicznej