"Mozyrz"

Zatrzymania pracowników rafinerii w Mozyrzu W ciągu dwóch dni do aresztów trafiło 8 osób. Wszyscy brali udział w…

Na Białorusi podpalono posterunek. KGB: to terroryzm Białoruskie KGB po raz pierwszy od lat wszczęło dochodzenie w sprawie o…