"młody front"

Milicjanci otoczyli dom przewodniczącego „Młodego Frontu” Dom szefa opozycyjnego Młodego Frontu w Łohojsku otoczyła milicja.