"Miss Białorusi"

Miss Białorusi wyszła na wolność Z aresztu wypuszczona została dziś Miss Białorusi-2008 Wolha Chiżynkowa. Modelka spędziła za kratami…

Białoruś: demonstrantom odbiorą obywatelstwo? Projekt poprawek do ustawy „O obywatelstwie Republiki Białoruś” zakłada możliwość odebrania obywatelstwa za…

Białorusini wymienią parlament? Prokuratura reaguje na działania opozycji Tak jak Łukaszenka, deputowani do białoruskiego parlamentu zostali wybrani w wyniku…