miękka białorusizacja


2019.08.07 10:24

Miękka białorutenizacja to mit. Na Białorusi jedynie 10 proc. uczniów zaczyna naukę po białorusku