likwidatorzy


2019.06.18 20:15 Foto

Likwidator fotografował zonę czarnobylską. Potem KGB odebrało mu aparat FOTO