łaciński


2017.10.23 19:55 Foto

Kazachstan wprowadza alfabet łaciński. Dzieci napisały pierwsze dyktanda, na próbę