"konsulat"

Mimo zamkniętej granicy Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Białoruś Sztafeta z ogniem z Groty Narodzenia Pańskiego trafiła na Białoruś dzięki…

Na Ukrainie odbył się pierwszy konkurs muzyczny im. Paderewskiego Konkurs odbył się w Winnicy, skąd pochodził słynny muzyk.