"Kinżał"

Izwiestia: na zachód Rosji trafią pociski hiperdźwiękowe Kinżał