"католики в Беларуси"

„Ziarno wiary zachowane przez nasze babcie”. Brat Andrej o odradzaniu się Kościoła na Białorusi 30 lat temu na Białorusi odrodziły się struktury Kościoła.

Poleskie Sanktuarium Wiele tajemnic przyciąga do Jurowicz badaczy i wolontariuszy. Historycy wciąż szukają odpowiedzi na pytanie…