język starocerkiewnosłowiański


2018.09.12 13:02 fotoreportaż

„Ruski” elementarz z Wilna zmienił prawosławne szkoły. Ukazał się drukiem znów – po 400 latach