"Janukiewicz"

Wywiad ze Swiatłaną Cichanouską w lokalnej gazecie uznano za materiał ekstremistyczny Taką decyzję podjęła Prokuratura Generalna. Właściciel gazety i portalu Intex-press z…