"Intex-press"

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy: władze usiłują zniszczyć niezależne media Po wczorajszej obławie na dziennikarzy i rewizjach w redakcjach wolnych mediów,…

Wywiad ze Swiatłaną Cichanouską w lokalnej gazecie uznano za materiał ekstremistyczny Taką decyzję podjęła Prokuratura Generalna. Właściciel gazety i portalu Intex-press z…